CAPELLA SUR DE NOVA YORK

La Capella Sur és un grup coral de càmera que es dedica a promou- re la música de les Amèriques. El seu repertori es compon d’arranja- ments corals de música folklòrica dels pobles americans i d’Espanya, cantats en castellà. Es dediquen a la interpretació de música repre- sentativa de la cultura del Carib i d’Amèrica del Sud.

La Capella Sur va ser fundada el 2012 pel mestre argentí Guillermo Vaisman i té la seva base a Nova York. Els seus cantaires provenen de diferents parts del món, i són persones amb diferents professions: hi ha músics, ballarins, educadors i altres professionals de diversos àmbits.

Des de la seva fundació, aquesta coral ha tingut una important presèn- cia en la vida cultura de Manhattan, participant en concerts, tertúlies i esdeveniments benèfics per a la comunitat llatina de la ciutat.

Guillermo Vaisman, director.

El director de la Capella Sur és, des de la seva fundació, és el mestre Guillermo Vaisman. El mestre Vaisman va néixer a l’Argentina; allà va fundar el cor “Capella Buenos Ayres”, al 1994, i també el cor de càmera “Canopus Singers”, al 2005. Des del 2004 és el director del Cor de les Nacions Unides. És membre de la Federació Internacional Coral (IFCM)

Durant la seva carrera, en els últims quaranta anys, el mestre Vaisman ha realitzat més 900 concerts arreu del món; ha actuat a Argentina, Xina, Alemanya, Itàlia, el Japó, Filipines, Suïssa, Estats Units, etc. El seu repertori ha inclòs una àmplia selecció de música coral, especial- ment de la música tradicional i folklòrica d’Amèrica del Sud. Ha actuat dues vegades al Carnegie Hall de Nova York: l’any 2012 dirigint els Cantants de l’ONU, i el 2016 dirigint el “Coro de niños Redes USA”.

A part de la seva tasca com a director de formacions corals, el mes- tre Vaisman participa activament en l’escena del tango a Nova York, actuant regularment en el “Festival de Tango de Verano en Central Park”. Com a acordionista, és convidat anualment al festival d’estiu

“Accordions Around the Wold” a Bryan Park, a Manhattan.